Asianajotoimisto Esa Airaksinen
Etusivu
Yrityksen arvot
 • Korkea laatutaso
 • Nopea palvelu
 • Luottamuksellisuus
 • Maltillinen hinnoittelu
 • Yhteystiedot
 • Asianajotoimisto Esa Airaksinen
 • Osoite: Tulliportinkatu 34, 70100 Kuopio
 • Puhelin: (050) 352 2516
 • Fax: (017) 262 5301
 • Sähköposti:
 • Y-tunnus: 1468627-7
 • Yritys on perustettu vuonna 1998. Toimistomme asianajajat kuuluvat Suomen Asianajajaliittoon. Asianajaja on velvollinen noudattamaan toiminnassaan lakia ja hyvää asianajajatapaa. Sitä koskevat ohjeet ja muut asianajajia koskevat määräykset löydätte Suomen Asianajajaliiton kotisivuilta osoitteesta www.asianajajaliitto.fi.
  Tarjoamme ilmaista neuvontapalvelua Savon Yrittäjien ja Kuopion Yrittäjien jäsenyrityksille.