Asianajotoimisto Esa Airaksinen
Oikeusturvavakuutus
Yksityisellä henkilöllä oikeusturvavakuutus sisältyy yleensä kotivakuutukseen.

Oikeusturvavakuutus korvaa lähes kaikenlaisten riita-asioiden asianajokulut. Vakuutuksen korvauspiiristä on kuitenkin usein suljettu pois esimerkiksi ositukseen liittyvät asiat sekä erilaisissa erityistuomioistuimissa, esimerkiksi hallinto-oikeudet, käsiteltävät asiat. Vakuutus ei myöskään korvaa asianajokuluja jutuissa, joissa vakuutuksenottaja tuomitaan rikoksesta syytettynä rangaistukseen.

Tarkistamme asiakkaan puolesta oikeusturvavakuutuksen kattavuuden ja laadimme asiakkaan puolesta oikeusturvahakemuksen vakuutusyhtiölle.

Asiakkaan omavastuuosuus kuluista on yleensä 15 % ja vähintään 150 euroa.

Oikeusturvavakuutus ei korvaa vastapuolelle maksettavaksi tuomittuja oikeudenkäyntikuluja.

Yrityksillä oikeusturvavakuutus sisältyy yleensä ”yritysvakuutuspakettiin”.

Oikeusturvavakuutus korvaa lähes kaikenlaisten riita-asioiden asianajokulut. Vakuutuksen korvauspiiristä on kuitenkin usein suljettu pois erilaisissa erityistuomioistuimissa, kuten hallinto-oikeuksissa, käsiteltävät asiat.

Tarkistamme asiakkaan puolesta oikeusturvavakuutuksen kattavuuden ja laadimme asiakkaan puolesta oikeusturvahakemuksen vakuutusyhtiölle.

Asiakkaan omavastuuosuus kuluista on yleensä 15 % ja vähintään 500 euroa. Jos vakuutettu on arvonlisäverovelvollinen, vakuutusyhtiö ei maksa asianajokulujen arvonlisäveroa. Vakuutettu saa vähentää asianajokuluihin sisältyvän arvonlisäveron omassa arvonlisäverotuksessaan.

Oikeusturvavakuutus ei korvaa vastapuolelle maksettavaksi tuomittuja oikeudenkäyntikuluja.